Hedersmedlemmar

Utses
Av styrelsen på förslag från styrelsen eller enskild medlem.

Motivering:
"Medlem som idogt och osjälviskt arbetat för klubben."

Installering
Sker vid lämpligt års eller klubbmöte.

Hedersmedlemmen erhåller
Ett personligt utformat diplom som bör innehålla orden
"Hedersmedlem", "MFK - Mellansvenska Fågelhundklubben".

Kungörs
I Avance och på MFKs hemsida

Hedersmedlemmar

MFKs styrelse 2003-06-13

Hem