Fågelhundsmatchen

för

Mellansvenska Fågelhundsklubben
Svensk Bretonklubbs Mälarregion
Östsvenska Vorstehklubben
1985 - 2014

"Målet med matchen är att främja gott kamratskap över rasgränser.
Matchen skall också vara publikvänlig och kunna ge den som funderat på att köpa en fågelhund
en möjlighet att se flera stående hundraser i arbete på en dag.”


* MFK's lag 2014! *

ukl Södersjöns
Lisbeth Bodén
ökl Luthagens Disco
Lars Thulin
skl Luthagens De Sista
& Per Thulin


Morgonsamling innan start 2/11 2014. Må bästa lag vinna!

Unghund, öppenklass och segrarklasshundar möttes i ädel kamp under kamratliga former i Fågelhundmatchen. På grund av bristande intresse, har tävlingen lagts ner och sista matchen var hösten 2014.


FÅGELHUNDSMATCHEN
Arrangörskap

År      Arrangör
2006 Svensk Bretonklubbs Mälarregion
2007 Östsvenska Vorstehklubben
2008 Mellansvenska Fågelhundsklubben
2009 Svensk Bretonklubbs Mälarregion
2010 Östsvenska Vorstehklubben
2011 Mellansvenska Fågelhundsklubben
2012 Svensk Bretonklubbs Mälarregion
2013 Östsvenska Vorstehklubben
2014 Mellansvenska Fågelhundsklubben

VANDRINGSPRISER
FÅGELHUNDSMATCHEN'S LAG VP


Utdelas till vinnande lag i matchen mellan Mellansvenska Fågelhundsklubben, Östsvenska Vorstehklubben och Svensk Bretonklubbs Mälarregion

Pärmen skall följa Vandringspriset och vinnande klubb skall sätta in ett foto på sitt lag och skriva namn på hundar och förare

Vinnare
2005 Mellansvenska Fågelhundsklubben
2006 Östsvenska Vorsterklubben
2007 Mellansvenska Fågelhundsklubben
2008 Mellansvenska Fågelhundsklubben
2009 Östsvenska Vorsterklubben
2010 Mellansvenska Fågelhundsklubben
2011 Östsvenska Vorsterklubben
2012 Mellansvenska Fågelhundsklubben
2013 Svensk Bretonklubbs Mälarregion & Östsvenska Vorsterklubben
2014 Östsvenska Vorsterklubben

KVARNBRANTENS KENNEL'S VP
Kennel Kvarnbrantens VPTILL BÄSTA HUND I FÅGELHUNDSMATCHEN
ÖSTRA REGIONEN

Tilldelas den förare av hund ifrån någon av de deltagande lagen (Mellansvenska Fågelhundsklubben, Svenska Bretonklubben Mälarregionen, Östsvenska Vorstehklubben) som erhåller högst sammanlagda poängsumma.

Vid lika poängsumma skall priset gå till den förare av hund som har högst poäng (koefficient ej medräknad): i första hand i fågelarbete, i andra hand i sök och i tredje hand i apportruta och i fjärde hand i fältapport.

Delas årligen ut i samband med Fågelhundsmatchen till föraren av den bästa hunden, att innehas till nästa Fågelhundsmatch.

Information om vandringspriset, dess regler och det årliga resultatet skall finnas tillgängligt på de tre hundklubbarnas respektive hemsidor, och i övrigt informeras till dess medlemmar.

Priset skall vara ständigt vandrande.

Peter de Verdier
Rimsjöborg, Nykvarn
www.kvarnbranten.net
2007-11-08

Vinnande hund & förare
2007 PT Viijägarens Smilla & Jenny Bodell
2008 PT Hesselhöj Flinga, Regina Lindberg
2009 IRST Red Garlic´s Gourme, Agneta Andersson
2010
2011
2012
2013
2014 BH Red Garlic's Klimp & Micke Sjöliander
2015 Ingen tävling