Lars Thulin

Lasse Thulin och Maud Matsson utsågs till Hedersmedlemmar på Årsmötet 1 april 2017

Lasse dömmer jaktprov både på fjäll, fält & skog

 

Lasse var med och startade MFK 1968, och har bl.a. deltagit i styrelsearbetet, dömt jaktprov och hållit lydnadskurser.

I huset finns vanligen både pointer och vorsteh, och Lasse är även domare för de kontinentala stående fågelhundarna.

2017 utnämndes Lasse till Hedersmedlem i MFK med följande motivering:

”Lasse har under otaliga år deltagit i MFK’s klubbarbete, framför allt som domare på vår jaktprov, men även som ledare på dressyrskurser, medlem i styrelsen, med mera.”