Eva-Mia Sjölin

Eva-Mia & Västan-Åns Spirou Eva-Mia Sjölin har varit medlem i MFK sedan böran av 80-talet, och varit med i styrelsen och valberedning sedan 1997.

På årsmötet 2006 blev Eva-Mia utnämd till Hedersmedlem i MFK.

Vid samma tillfälle fick hon mottaga MFKs Vandringspris, Stringos VP, för PH Västan-Åns Spirou som också fick priset för Bästa unghund på fält.

Eva-Mia säger att "än så länge har jag i min ägo haft Gordon Setter, Irländsk Setter och Pointer", vilket tyder på ett nyfiket sinne.