Årsmöte 22 februari 2009

I år blev det ingen föreläsning som brukligt då Staffan Emmoth, som skulle berätta om "det amerikanska blodet", lämnat återbud på morgonen på grund av sjukdom.

Anders Thorin och Lennart Ivemyr passade i stället på att informera och svara på frågor kring det efterlängtade återlämnandet av priset till Fredrik & Cilla efter skogsprovet 2007, och där även Åke Berglund kunde hjälpa till att räta ut några av frågetecknen. Det blev en intressant och bra diskusion.
Läs ordförandes
Årsberättelse 2008
och
Årsmötesprotokoll
& Revisionsberättelse

Därefter var det dax för lunch och bensträckare.

Årsmötesförhandlingarna gicks igenom. Bl.a diskuterades att startavgiften bör höjas på fälltprov för att täcka kostnaden, vilket den inte gör nu.

I styrelsen blev det inga större förändringar. Anders Berg hade frånsagt sig omval och i stället invaldes Susanne Thorin som ny vice ordförande. För ordningens skull meddelade Anders Thorin att det inte förelåg någon släktskap mellan honom och Susanne, trotts samma efternamn :-)

Lennart Ivemyr delar ut Stringos VP till Regina Lindberg


Mötet avslutades som vanligt med utdelande av MFK's Vandringspriser. Nytt för i år var att alla fick ett diplom med vandringspriset avbildat som minne.

I år var det Regina Lindberg med PT Hesselhöj Flinga "Ila" som skrapat ihop flest poäng, 14 p, och därmed erövrade en inteckning i Stringos VP. De var dock tätt följda av Karin Thulins PT Luthagens Cleo som hade 13 poäng.

På plats att ta emot pris var även Margareta Nord med Östkystens Bine som fick motta SSK's VP och Marianne Dalunde med PT Klocka som fick Åslunds VP.

Övriga pristagare men som ej fanns på plats var:
SISK VP till Claes Wassberg med "US" Roulette.
Gordonsetter VP till Jane Hagström med Zettertjräns Darling.
Åke Berglunds VP till Stefan Nordin med GST Idrefjällens Zamba.

STRINGO'S VP

Regina Lindberg & PT Hesselhöj Flinga "Ila"

SSK's VP

Margareta Nord & EST Östkystens Bine

Åslunds VP

Marianne Dalunde & PT Klocka

Stort grattis till alla duktiga hundförare och hundar för era fina bedrifter under 2008!

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.