Årsmöte 17 februari 2008


Tjäder
I år fick vi lyssna till Erik Ringaby som höll ett föredrag om rip och skogsfågelforskning under benämningen "Sanningar och myter". Erik berättade många saker som ingen av oss kände till, och det blev många frågor från nyfikna åhörare.

Visste du tex att:
- tjädertuppen byter översta biten av näbben varje sommar,
- att blåbärsriset är tjäderns viktigaste föda under barmarksperioden,
- att en höna som mister sina ägg inom 7-10 dagar efter att hon lagt dem kan lägga om en kull utan omparning,
- att fjälltjädern flyttar ner i skogslandet 1:a veckan oktober och tillbaka i maj eller att kycklingarna lämnar boett så fort de torkat (så kallade borymmare) och kan flyga redan när de är ca 9 dygn.

Ordförande Lennart Ivemyr & Anders Berg

Erik och hans forskarvänner har fångat och märkt 400 hönor med håv från bil på nätterna. De har 3 minuter på sig för provtagningen och sätta dit en sändare, sedan måste fågeln släppas. Sändaren fungerar i 2 år.

För de jägare som är lite morgontrötta kan skogsfågeljakten vara ett trevligt allternativ, då bästa jakttiden är eftermiddag och skymning.


Håkan Bength
Därefter blev det lunch innan det var dags för årsmötet att dra igång. Det mesta avhandlades i vanlig ordning, men då revisorernas rapport ej inkommit i tid utan försenats av ordinarie postgång, beslöt årsmötet ändå att godkänna rapporten samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet i efterhand, om revisorerna ej hade något att anmärka på. Revisionsberättelsen finns här!

Diskusioner uppstod om vilka aktiviteter klubben skall tillhandahålla, och vad som alltid begränsar utbudet är hur många som vill hjälpa till. Därmed ett upprop till dej som kan tänka dej att hjälpa till med något inom vår verksamhet - Höra av dej till någon i styrelsen. Du är efterlängtad!

Vår materialförvaltare Håkan Bength hade sammanställt listan över våra duktiga medlemmar som skulle få motta vandringspriser för sina bedrifter under året.

Ewa Odenius var inte på plats men fick för vinsten i segrarklass med cert på skogsprovet MFK's Skogs VP med sin egen uppfödning PT Bronspilens Ivra motta både tavlan och hundarna på träplatta.

Även Stefan Nordin saknades på mötet, men tilldelades Åke Berglunds VP för sina fina framgångar med egna uppfödningen GST Idrefjällens Zamba

Övriga pristagare var:
STRINGO'S VP
Leonora med Stringos VP
PT Kiwi & Leonora Jonsson

SSK's VP
Lennart Ivemyr
EST Tallholmens Grynet
& Lennart Ivemyr

Gordonsetter VP
Ove Johansson
GSH Svartekällans Varón
& Ove Johansson

Åslund's VP
Leonora Jonsson
PT Kiwi & Leonora JonssonDiplom utdelades också till de placerade hundar på KM-apport i Garpenberg på MFK's klubbhelg i juni. Här till höger är det Inger Fredriksson med IRSH Huntmans Mac Laughlin "Loffe" som stolt visar upp sitt diplom för 2:a platsen på KM.

Stort grattis till alla duktiga hundförare och hundar för era fina bedrifter under 2007!

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.