Årsmöte 18 februari 2007


Ordförande Lennart Ivemyr tackar Berit Funkquist
Veterinär Berit Funkquist höll ett mycket intressant föredag om magomvridning på hund. Magomvridning drabbar oftast stora raser, tex Schäfer, Grand Danois, Rottweiler och Dobermann, men kan även förekomma på mindre raser. Då magomvridning verkar vara ärftligt, bör man inte avla på hundar som drabbats.

Djursjukhuset där Berit arbetat har utvecklat en behandlingsform som minskat dödligheten vid denna åkomma.

Några missförstånd om magomvridning klarades ut. Vi lärde oss bla att torrfoder inte ökar risken, och att det inte är hundens hässjande efter ansträngning i samband med intag av mat som ökar risken för magomvridning. Tillståndet uppstår när hunden är stressad och hormoner skickas ut i kroppen som förslappar musklerna som skall hålla magsäcken på plats. Därför skall inte en hund i stress, tex vid jaktprov, utfodras eller vattnas fören den lugnat ner sig.


Fredrik Wilén med SSK's VP
Efter en som vanligt god och rejäl lunch började årsmötesförhandlingarna. Ordförande Lennart Ivemyr ledde för första gången mötet, vilket gick snabbt och bra. Valberedningen hade jobbat hårt som vanligt, och fått namn till alla poster i styrelsen. Foljande är nya i styrelsen:

Ledmöter: Anders Berg (sekreterare) och Jan-Olof Tano.
Suppleanter: Ove Johansson och Anders Almlöf.
Valberedning: Åke Berglund.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av ett enigt möte. Förvaltingsberättelse och Revisionsberättelse för 2006 godkändes liksom Verksamhetsplan för 2007. Då kassören blivit akut sjuk, saknades Budgetförslag för 2007.

Åke Berglund

Under övriga frågor redovisades bla enketen som funnits på hemsidan under hösten 2006. Endast 22 medlemmar har svarat (7% av medlemmarna). De som svarat var dock nöjda.

Så var det dax att dela ut MFK's vandringspriser. Tyvärr var bara en av mottagarna där, Fredrik Wilén med ESH Falcsagans Aros som fick SSK's VP. Vi gratulerar och hoppas på fortsatt framgång.

Bengt Öström

Bengt Öström och Åke Berglund avtackades då de avsagt sig omval till styrelsen.

Ordförande avslutade mötet och därefter blev det kaffe med kaka och hundprat.