Mellansvenska Fågelhundsklubben

 

Skrivelse till FA-DURK och VU från MFK styrelse

Angående punkt 12 i förhandskopian av 2022 års regelverk gä̈llande förändring av genomförande av apportprov.

Förändringen som fö̈reslås av FA-DURK och de olika rasklubbarnas styrelser riskerar att få ödesdigra konsekvenser fö̈r huvudverksamheten i våra lokalklubbar.

I vår lokalklubb, MFK, kommer antalet uppdrag de nä̈rmaste åren på våra redan hårt belastade jaktprovsdomare att ö̈ka markant.

Vår klubb har i fö̈rhållandet till vår omfattning av jaktprovsverksamhet en stor brist på jaktprovsdomare. De som finns är heller inte jä̈mnt fö̈rdelade ö̈ver vår region utan finns fö̈reträdelsevis i vår norra och östra del av vårt geografiska område. Det riskerar att bli många och långa resor fö̈r att få sin hund apporttestprövad.

Utbildningstakten fö̈r att tillgodose behovet av jaktprovsdomare ä̈r inte i dagsläget sä̈rskilt hög utan MFK kommer att ha brist på domare under ö̈verskådlig tid.

Vi ser dä̈rfö̈r en stor risk med denna fö̈rä̈ndring att antalet ökl-hundar som kommer att prövas på jaktprov kommer att minska och att urvalet i avelsarbetet riskerar att rikta in sig på hundar som uppnått premier i ukl.

Apporttestdomare dä̈remot ä̈r det god spridning på runt om i vår region och de har en snabbare utbildningstakt och fylls dä̈rmed på i mycket snabbare utsträ̈ckning. De ä̈r dessutom en god avlastning för våra jaktprovsdomare.

Styrelsen i MFK
mars 2021