Fältprov Långtora 1 april

MFK inbjuder till fältprov på Långtora den 1 april

Kommissarie
Marie Morell Tel 070-826 81 26, E-post : langtora@outlook.com

Startlista

Provledare
Berit Olsson Tel 070-513 28 46

Anmälan
Skickas till kommissarien på FA´s blankett till e-post:  
Skriv tydligt vilken eller vilka dagar anmälan gäller. Endast korrekt ifyllda blanketter + betald avgift registreras.

Blanketter
FA:s nya Anmälningsblankett finns på FA:s hemsida och i Avance.
Kopia på stamtavla för utlandsregistrerad hund skall bifogas.

Avgift
1000 kr insättes på BG 5000-9364 MFK, alt. SWISH mottagare: Mellansvenska Fågelhundsklubben nr: 123 345 60 19  
Betalning från utlandet: IBAN SE52 8000 0810 5994 4434 4981. BIC SWEDSESS  
Ange hundens namn, ägare och vilket prov det gäller på inbetalningen.

Sista anmälningsdag 24 mars
Senast 24 mars SKALL BLANKETT OCH AVGIFT VARA KOMMISSARIEN TILLHANDA.

Domare
Lördag: UKL/ÖKL Lars Thulin

Program
Lördag: 1 partier UKL/ÖKL

Boende
Boka hos: amir@langtorahundochjakt.se
Långtora Lygnesta 1
745 96 Enköping

Ev. begränsningar
Enligt FA:s jaktprovsregler, max 1 parti på lördag.

Övrigt
Anspråk på återbetalning av anmälningsavgiften ska vara kommissarien tillhanda en vecka efter

avslutat prov, f.ö hänvisas till FA:s jaktprovsregler. Provledningen reserverar sig för eventuella ändringar.

PM
Upprop kl 08.00 på Långtora.
Startlistan kommer att publiceras på MFK hemsida samt Facebook

Related Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *