Fältprov Trossnäs 11-13/11   huvudprov

MFK’s huvudprov: Fältprov på Trossnäs Gård 11-13 november 2022

Kommissarie
Marika Bladin, tel 072-573 08 80, e-post trossnas@mellansvenska.net
Sofia Gillkvist

Provledare
Karl Larsson, tel 070-690 11 42

Anmälan
Skickas till kommissarien på FA’s blankett till e-post trossnas@mellansvenska.net
Skriv tydligt vilken eller vilka dagar anmälan gäller. Endast korrekt ifyllda blanketter + betald avgift registreras.

Blanketter
FA:s Anmälningsblankett finns på FA’s hemsida.
Kopia på stamtavla för utlandsregistrerad hund skall bifogas.

Avgift
800 kr insättes på BG 5000-9364 MFK, alt. SWISH mottagare Mellansvenska Fågelhundsklubben 123 345 60 19.
Betalning från utlandet: IBAN SE52 8000 0810 5994 4434 4981. BIC SWEDSESS
Ange hundens namn, ägare och vilket prov det gäller på inbetalningen.

Sista anmälningsdag 27 oktober
Senast 27 oktober SKALL BLANKETT OCH AVGIFT VARA KOMMISSARIEN TILLHANDA.

Du som önskar dubbelstart!
Betala in för en start, vid dubbelstart erläggs avgift på plats. Använd FA’s blankett.
OBS! Eventuell återbetalning görs endast om du har angett ditt kontonummer och bank

Domare
SKL Jan Andersson
Ukl/Ökl Kristina Edh, Eva Perman, Torbjörn Larsson, Per Ola Brekke, Stein Arne Sorknes.

Program
Fredag 11/11: 2 partier UKL/ÖKL
Lördag 12/11: 2 partier UKL/ÖKL samt SKL
Söndag 13/11: 2 partier UKL/ÖKL

Jägarmiddag lördag kväll
Bokas i samband med anmälan. Meny och kostnad kommer senare.

Boende
Bomstadbadens Camping, Bomstadsvägen 640, 653 46 Karlstad
Tel: +46 (0)54-53 50 68, e-post info@bomstadbaden.se

PM
Upprop alla dagar kl 08.00 på Trossnäs Gård, kaffe och bulle serveras.
Startlistan kommer att publiceras på MFK hemsida www.mellansvenska.net samt Facebook.

Ev. begränsningar
Enligt FA:s jaktprovsregler, max 2 partier på fredag och söndag, lördag max 3 partier.

Övrigt
Anspråk på återbetalning av anmälningsavgiften ska vara kommissarien tillhanda en vecka efter avslutat prov, f.ö hänvisas till FA:s jaktprovsregler
Provledningen reserverar sig för eventuella ändringar.

Related Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *