Fältprov Kungs Husby fredag 28/10 & söndag 30/10 2022

Program fredag ukl/ökl & söndag ukl/ökl, 1 parti/dag

Kommissarie
Jenny Bodell 076-0178172, E-post: mfk-kungshusby@outlook.com

Provledare
Pelle Eriksson 070-8881528, E-post: mfk-kungshusby@outlook.com

Anmälan
Skickas till kommissarien på FA’s blankett till E-post: mfk-kungshusby@outlook.com Skriv tydligt vilken eller vilka dagar anmälan gäller. Endast korrekt ifyllda blanketter + betald avgift registreras. Den som startar hund ska inneha statligt jaktkort.

Blanketter
FA:s nya Anmälningsblankett finns på FA:s hemsida. Kopia på stamtavla för utlandsregistrerad hund skall bifogas.

Avgift
700 kr insättes på BG 5000-9364 MFK, alt. SWISH mottagare: Mellansvenska Fågelhundsklubben nr: 123 345 60 19
Betalning från utlandet: IBAN SE52 8000 0810 5994 4434 4981. BIC SWEDSESS Ange hundens namn, ägare och vilket prov det gäller på inbetalningen.

Sista anmälningsdag
Senast 17 oktober ska blankett och avgift vara tävlingsledningen tillhanda.

Domare
Lars Olander & Magnus Stenström

Program
Fredag ukl/ökl
Söndag ukl/ökl
1 parti/dag

PM
Startlistan kommer publiceras på hemsidan.
Upprop kl 08:30 vid Veckholms kyrka, Enköping

Förläggning
För Bokning kontakta kommisarien!

Eventuella anspråk på återbetalning av anmälningsavgift ska vara kommissarien tillhanda senast en vecka efter avslutat prov, f.ö hänvisas till FA:s jaktprovsregler. Provledningen reserverar sig för eventuella ändringar.

Ev. begränsningar
FA:s jaktprovsregler tillämpas.

Related Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *