MFK Jaktprov Bolunda 27/10 2012


Domare Kina Edh, deltagare, publik och ett strålande väder


"US" Rico, ägare Eva-Mia Sjölin


Borgeflons JI Roijo Garlic, ägare Agneta Andersson


Alpin Star Rhea, ägare Ann-Kristin Efstratiadis


Falcsagans Krutov, ägare Lasse OlanderFoto © Maud Matsson, www.rospigan.se


Till huvudmenyn