SKK's rastorg HUND 2009
Älvsjömässan 12-13 december 2009

SISK's monter
Karsten med klappvänlig hund


SSK's monter fick hedersomnämnande!
Motivering:
På ett enkelt sätt har rasklubben fått rasen och
dess användningsområden att framträda.

Länkt till SKK's hemsida här!


Videofilm om jakt med engelsk setter rullade hela tiden i montern.

Foto Maud Matsson

Till huvudmenyn