foto: Åkae Johnsson

Östkysten’s Ida
1 Jkl, 1 Jkk, CK, Cert, 1 Btkl, BIM

Ägare: Åke Johnsson & Margareta Nord
SISK Utställning 2008-02-02

Ägare & foto: Falcsagans Kennel

Till bildmenyn