MFK's fältprov på Kaptensgården 27 oktober 2007

Blandparti ukl/ökl, domare Lars ThulinHuntmans Mac Laughlin "Loffe" 2 ökl


Huntmans Mac Laughlin "Loffe" 2 ökl

141


"US" Juli & Roland Tuben Olsson

148
Gordvalls Nike II

338
Nike, husse Henrik och skytt Peder

347

65
Gordvalls Nike II


Holmstas Saga


Holmstas Saga


Vem får sista ordet... :-) Inger & Loffe
2 x 2 ökl på fältprov i höst


Henrik med Gordvalls Nike II och Catarina med Likko's Stella


"US" Juli


"US" Juli

nr 81
Sunhouse Ice Skater och gordonsetter i ukl

Foto: © Maud Matsson

Till startsidan