Fältprov Långtora 15-16/9 2007

Myrhedens J-Rossi 3 ukl


PT Viijägarens Smilla 1 Hp ökl


Falcsagans Aros 2 ökl


Pålamalmens Zanna 2 ökl


Falcsagans Bella


PT Carnbrings Cobra


Huntmans Mac Laughlin 2 ökl


ESH Högfjällshundens Ecco


Pålamalmens Zanna 2 & 3 ökl


Nordfjällets RG Quittra 1 Hp & 2 ökl


Red Garlics Gourmé har spikat rapphönsen


Falcsagans Aros sekunderas av Pålamalmens Yla


Holmstas Signe
Foto: © Maud Matsson.
Info om bildbeställningar finns härTill startsidan