Stringos VP 2005


Västan-Åns Spirou & Eva-Mia Sjölin
tilldelas Stringos VP för följande meriter
i unghundsklass under 2005:
1 x 1 Hp, 2 x 1 och 1 x 3!Till startsidan