Jaktprov

Dubbelstart!
Betala för samtliga starter du önskar anmäla till. Ange kontonummer för eventuell återbetalning på anmälningsblanketten. Har det bara kommit in en betalning så är det en start som gäller osv.


Jaktprov betalas till
MFK's bankgiro 5000-9364
SWISH mottagare: Mellansvenska Fågelhundsklubben nr: 123 345 60 19
Betalning från utlandet: IBAN SE52 8000 0810 5994 4434 4981. BIC SWEDSESS
Ange hundens namn, reg.nr, klass och vilket prov det gäller på inbetalningen.

Återbetalning av startavgift
Görs endast efter att veterinärintyg uppvisats/skickats till kommissarien.

Återbetalning av plats på reservlistan
Du måste tacka nej till reservplats senast 24 timmar före provstart för att få återbetalning. Står du på reservlistan och blir erbjuden plats men tackar nej, återbetalas startavgiften EJ.
Står du på reservlistan och ej får plats, återbetalas startavgiften.

Information till provledare och kommissarier samt utländska provdeltagare

Tidigare har resultatansvarig kunnat ta ut kopior på stamtavlor från DKK och NKK via webben men nu är de omgjorda och de nya godkänns inte av SKK (det saknas uppfödareuppgifter, ras osv).

Därför måste vi informera Er om att nu SKALL kopior på samtliga startande utlandsregistrerade hundar vara bifogad anmälan. Ingen kopia = ingen start.

Kommissarien ska sedan utan uppmaning skicka in kopior på stamtavlor på PRISTAGANDE utlandsregistrerade hundar. Ingen kopia = inte ett resultat från provet registreras.

Hälsar FA/PUR


 

OBS!

Medlemskortet skall uppvisas vid anmodan
på alla våra evenemang,
för att kunna styrka ditt medlemskap!

 


 

MFK's Vårprov i Sälen 30-31 mars 2019

Startlistor finns här!

- Lördag 30/3
- Söndag 31/3

Uppdat. 25/3

Kommissarie
Jill Vejby, tel 0733-38 75 75, Thorolfsvägen 64, 782 34 Malung
e-post mfk-salen@outlook.com

Provledare
Karl Larsson, Nästeruds Gård, 661 93 Säffle. 070-690 11 42, e-post mfk-salen@outlook.com

Anmälan
Skickas till kommissarien på FA´s blankett till e-post: mfk-salen@outlook.com
Skriv tydligt vilken eller vilka dagar anmälan gäller. Endast korrekt ifyllda blanketter + betald avgift registreras. För att starta skall föraren inneha statligt jaktbevis.

Blanketter
FA:s nya Anmälningsblankett finns på FA:s hemsida och i Avance.
Kopia på stamtavla för utlandsregistrerad hund skall bifogas.

Avgift
400 kr insättes på BG 5000-9364 MFK, alt. SWISH mottagare: Mellansvenska Fågelhundsklubben nr: 123 345 60 19
Betalning från utlandet: IBAN SE52 8000 0810 5994 4434 4981. BIC SWEDSESS
Ange hundens namn och vilket prov det gäller på inbetalningen.

Sista anmälningsdag 17/3
Senast 17 mars ska blankett och avgift vara provledningen tillhanda.
OBS! Betalar du under helgen så använd swish så vi får pengarna i tid.

Du som önskar dubbelstart!
Betala in för samtliga önskade starter senast 17/3! Använda den nya blanketten.
OBS! Sänd endast en blankett för bägge starterna. Eventuell återbetalning görs endast om du har angett ditt kontonummer och bank.

Domare
Björn Ström, Ulf Johansson

Program
lördag UKL/ÖKL
söndag UKL/ÖKL

PM
Startlistan kommer publiseras på Anslagstavlan & hemsidan.

Förläggning & måltider
Stuga på fjället. Anmäl dig till Jill så samlar hon ihop alla som vill bo och bokar hus därefter.
Kostnad för boende är ca 600:-/dygn. Logi, frukost, ”matpakke”, middag ingår. Vi äter i gemensamt i boendet.
Lakan och handdukar medtages. Exakt summa meddelas när vi vet hur många som ska bo.
Bara var med på middagen går bra, boka även det, 100:-p.p.

Eventuella begränsningar
FA:s jaktprovsregler tillämpas.

Välkomna till Dalarna!


Vårprov på Gotland 5-6 april 2019

===> PM finns här! <===

Kommissarie
Jenny Bodell 076-0178172, Kungs Husby 23, 745 99 Enköping. E-post: mfk-gotland@outlook.com

Provledare
Jan-Erik Bodell, Kungs Husby 23, 745 99 Enköping. E-post jan-erikbodell@live.se

Anmälan
Skickas till kommissarien på FA´s blankett till e-post: mfk-gotland@outlook.com Skriv tydligt vilken eller vilka dagar anmälan gäller. Endast korrekt ifyllda blanketter + betald avgift registreras. Den som startar hund ska inneha statligt jaktkort.

Blanketter
FA:s nya Anmälningsblankett finns på FA:s hemsida och i Avance.
Kopia på stamtavla för utlandsregistrerad hund skall bifogas.

Avgift
600 kr insättes på BG 5000-9364 MFK, alt. SWISH mottagare: Mellansvenska Fågelhundsklubben nr: 123 345 60 19
Betalning från utlandet: IBAN SE52 8000 0810 5994 4434 4981. BIC SWEDSESS
Ange hundens namn, ägare och vilket prov det gäller på inbetalningen.

Sista anmälningsdag
Senast 20 mars ska blankett och avgift vara tävlingsledningen tillhanda.

Du som önskar dubbelstart!
Betala in för samtliga önskade starter senast 20/3! Använda den nya blanketten.
OBS! Eventuell återbetalning görs endast om du har angett ditt kontonummer och bank.

Domare:
Fredag 1 skl domare Benny Melin & 1 blandparti (ÖKL/UKL) Bengt Persson
Lördag 2 blandpartier domare Bengt Persson & Lars Olander

Program:
Fredag UKL, ÖKL & SKL
lördag UKL & ÖKL

PM
Startlistan kommer publiceras på Hemsidan.

Förläggning
EKEGÅRDEN Gotland: 0498-481222 www.ekegarden.com. För Bokning - kontakta kommisarien!
Enkelrum 700:-, dubbelrum 800:-

Boka resa till Gotland!
För att få det rabaterade priset på båtresan måste man boka via Destination Gotlands hemsida www.destinationgotland.se/sv/farja/boka/
Välj datum och rutt. Klicka på "Jag har en kampanjkod" och ange kampanjkod arrfagelhundeke2019
Fyll i övriga uppgifter och gör bokningen klar.

Ev. begränsningar
FA:s jaktprovsregler tillämpas.www.fagelhundar.se


www.fagelhundar.se

Tablå för alla klubbars jaktprov finns här!