Jaktprov (Alla klubbars prov finns här! )

Information till provledare, kommissarier samt utländska provdeltagare

Tidigare har resultatansvarig kunnat ta ut kopior på stamtavlor från DKK och NKK via webben men nu är de omgjorda och de nya godkänns inte av SKK (det saknas uppfödareuppgifter, ras osv).

Därför måste vi informera Er om att nu SKALL kopior på samtliga startande utlandsregistrerade hundar vara bifogad anmälan. Ingen kopia = ingen start.

Kommissarien ska sedan utan uppmaning skicka in kopior på stamtavlor på PRISTAGANDE utlandsregistrerade hundar. Ingen kopia = inte ett resultat från provet registreras.

Hälsar FA/PUR

MFK's HÖSTPROV 2017

  Älvdalen 2-3 september (skogsprov)
  Bolunda & Gredby 16-17 september (fältprov)       
  Gredby 18 september (fältprov)
  Gotland 20-23 september (fältprov med SPK)
  Långtora 27-29 oktober (fältprov)
  FA's provtablå

Du som önskar dubbelstart!
Betala för samtliga starter du önskar anmäla till. Har det bara kommit in en betalning så är det en start som gäller osv.


Jaktprov betalas till
MFK's bankgiro 5000-9364
SWISH mottagare: Mellansvenska Fågelhundsklubben nr: 123 345 60 19
Betalning från utlandet: IBAN SE52 8000 0810 5994 4434 4981. BIC SWEDSESS
Ange hundens namn, ägare & vilket prov det gäller på betalningen.

Återbetalning av startavgift (görs endast om konto & bank uppgivits i anmälan)
Veterinärintyg måste uppvisats/skickas till kommissarien.

Återbetalning av plats på reservlistan (görs endast om konto & bank uppgivits i anmälan)
Du måste tacka nej till reservplats senast 24 timmar före provstart för att få återbetalning.
Står du på reservlistan och blir erbjuden plats men tackar nej, återbetalas startavgiften EJ.
Står du på reservlistan och ej får plats, återbetalas startavgiften.

OBS! Medlemskortet skall uppvisas vid anmodan på alla våra evenemang, för att kunna styrka ditt medlemskap!


 

MFK inbjuder till skogsprov i Älvdalen 2-3 september 2017

Kommissarie
Mikael Larsson, 070-325 36 38, Bruksvägen 5D, 813 35 Hofors. E-post mfk-alvdalen@outlook.com

Provledare
Fredrik Nyström, 070-312 50 91, E-post mfk-alvdalen@outlook.com

Anmälan
Skickas till kommissarien på FA´s blankett till e-post: mfk-alvdalen@outlook.com
Skriv tydligt vilken eller vilka dagar anmälan gäller. Endast korrekt ifyllda blanketter + betald avgift registreras.

Blanketter
FA:s nya Anmälningsblankett finns på FA:s hemsida och i Avance.
OBS! Kopia på apportbevis skall bifogas med anmälan för ÖKL.
Kopia på stamtavla för utlandsregistrerad hund skall bifogas.

Avgift
400 kr insättes på BG 5000-9364 MFK, alt. SWISH mottagare: Mellansvenska Fågelhundsklubben nr: 123 345 60 19
Betalning från utlandet: IBAN SE52 8000 0810 5994 4434 4981. BIC SWEDSESS
Ange hundens namn, ägare och vilket prov det gäller på inbetalningen.

Sista anmälningsdag 19/8!
Senast 19 augusti SKALL BLANKETT OCH AVGIFT VARA TÄVLINGSLEDNINGEN TILLHANDA.

Du som önskar dubbelstart!
Betala in för samtliga önskade starter senast 19/8! Använda den nya blanketten. OBS! Eventuell återbetalning görs endast om du har angett ditt kontonummer och bank.

Domare
Niklas Köhler, Lasse Olander & Åge Olausson

Program
Lördag: ukl/ökl & skl
Söndag: 2 ukl/ökl

PM
PM finns här!

Startlistan kommer publiseras på Anslagstavlan.

Förläggning
Rotensugnet. Meddela kommissarien om du vill ha boende (100:-/natt) och middag (150:-), först till kvarn gäller. Enkelt boende (ingen el) i dubbel/flerbäddsrum, medtag sovsäck eller lakan. Frukost och lunch fixar man själv. Det finns ett enkelt men bra kök med gasolspis. Vedeldad bastu finns också.
Tänk på att mobiltäckning och bensinstationer INTE existerar i vildmarken.

Ev. begränsningar
FA:s jaktprovsregler tillämpas.


 

MFK inbjuder till fältprov på Bolunda, Nederby & Gredby 15-17 september 2017

Kommissarie Susanne Legneskog 070-697 45 08, Lagmansered Vanderyd 1, 441 72 Sollebrunn, e-post:  mfk-bolunda@outlook.com

Provledare Lisbeth Bodén, Björnbo 160, 742 94 Östhammar, e-post: mfk-bolunda@outlook.com

Anmälan
Skickas till kommissarien på FA´s blankett till e-post: mfk-bolunda@outlook.com
Skriv tydligt vilken eller vilka dagar anmälan gäller. Endast korrekt ifyllda blanketter + betald avgift registreras.

Blanketter
FA:s nya Anmälningsblankett finns på FA:s hemsida och i Avance.
OBS! Kopia på apportbevis skall bifogas med anmälan för ÖKL.
Kopia på stamtavla för utlandsregistrerad hund skall bifogas.

Avgift
600 kr insättes på BG 5000-9364 MFK, alt. SWISH mottagare: Mellansvenska Fågelhundsklubben nr: 123 345 60 19
Betalning från utlandet: IBAN SE52 8000 0810 5994 4434 4981. BIC SWEDSESS
Ange hundens namn, ägare & vilket prov det gäller på inbetalningen.

Sista anmälningsdag 3/9!
Senast 3 september SKALL BLANKETT OCH AVGIFT VARA TÄVLINGSLEDNINGEN TILLHANDA.

Du som önskar dubbelstart!
Betala in för samtliga önskade starter senast 3/9! Använda den nya blanketten
OBS! Eventuell återbetalning görs endast om du har angett ditt kontonummer och bank.

Domare
Kerstin Frändegård, Henrik Standertskiöld Nordenstam, Björn Ström, Ulf Johansson & Niklas Bodin

Program
Fredag: Nederby skl
Lördag: Bolunda Nederby & Gredby ukl & ökl
Söndag: Bolunda Nederby & Gredby ukl & ökl

Förläggning
Strömsholms Vandrarhem Tel 0220-437 74, info@stromsholmsvandrarhem.com, adress Sofielundsvägen 23, 734 94 Strömsholm.
Hundtillåtna rum. Rum & måltider bokas direkt med dem, även jaktprovsmiddag lördag kväll kl 19:30 195 kr. Annan dryck än vatten medtas själv.
OBS! Sista datum för bokning av mat är 7/9!

Färdbeskrivning
Till Nederby finns här!
Gredby 3 Fogdö, 645 92 Strängnäs. Karta finns här!

Ev. begränsningar FA:s jaktprovsregler tillämpas.

STARTLISTA uppdaterad 16/9 kl 19:00

Fredag Nederby
Samling kl 8:00 vid Dinners,
avfart 120 från E18 utanför Arboga!
Karta finns här!

SKL

- Startlista finns här!

LördagSamling:
Gredby kl 8:00, adress Gredby 3 Fogdö,
645 92 Strängnäs. Karta finns här!
Nederby, samling kl 8:00 vid Dinners,
avfart 120 från E18 utanför Arboga!
Karta finns här!

- Nederby 16 september, startlista
- Gredby 16 september, startlista

Söndag Samling:
Gredby kl 8:30, adress Gredby 3 Fogdö,
645 92 Strängnäs. Karta finns här!
Nederby, samling kl 8:00 vid Dinners,
avfart 120 från E18 utanför Arboga!
Karta finns här!

- Nederby 17 september, startlista
- Gredby 17 september, startlista


 

MFK inbjuder till fältprov på Gredby 18 september 2017

Kommissarie Susanne Legneskog 070-697 45 08, Lagmansered Vanderyd 1, 441 72 Sollebrunn. E-post:  mfk-gredby@outlook.com

Provledare Lisbeth Bodén, Björnbo 160, 742 94 Östhammar. E-post: mfk-gredby@outlook.com

Anmälan
Skickas till kommissarien på FA´s blankett till e-post: mfk-gredby@outlook.com
Skriv tydligt vilken eller vilka dagar anmälan gäller. Endast korrekt ifyllda blanketter + betald avgift kommer med.

Blanketter
FA:s nya Anmälningsblankett finns på FA:s hemsida och i Avance.
OBS! Kopia på apportbevis skall bifogas med anmälan för ÖKL.
Kopia på stamtavla för utlandsregistrerad hund skall bifogas.

Avgift
600 kr insättes på BG 5000-9364 MFK, alt. SWISH mottagare: Mellansvenska Fågelhundsklubben nr: 123 345 60 19
Betalning från utlandet: IBAN SE52 8000 0810 5994 4434 4981. BIC SWEDSESS
Ange hundens namn, ägare och vilket prov det gäller på inbetalningen.

Sista anmälningsdag 3/9! Senast 3 september  SKALL BLANKETT OCH AVGIFT VARA TÄVLINGSLEDNINGEN TILLHANDA.

Du som önskar dubbelstart!
Betala in för samtliga önskade starter senast 3/9! Använda den nya blanketten
OBS! Eventuell återbetalning görs endast om du har angett ditt kontonummer och bank.

Domare Kerstin Frändegård

Program ukl & ökl

Boende Gesta Gård, tel 070-339 93 45, info@gesta.se

Vägbeskrivning: Gredby 3 Fogdö, 645 92 Strängnäs. Länk till karta finns här!

Ev. begränsningar FA:s jaktprovsregler tillämpas.

STARTLISTA uppdaterad 15/9 kl 04:20

GREDBY måndag
Samling kl 8:00 på Gredby
Gredby 3 Fogdö, 645 92 Strängnäs. Karta finns här!

Startlista finns här!

 

 


 

MFK & SPK inbjuder till fältprov på Gotland 20-23 september 2017

Provledning: Lisbeth Bodén +46 725 770 238, Susanne Legneskog +46 706 974 508

Kommissarie: Jill Vejby, mfk-gotland@outlook.com, +46 733 38 75 75

Anmälan jaktprov: Mejlas till mfk-gotland@outlook.com eller postas till Jill Vejby Thorolfsvägen 64, 782 34 Malung.

Anmälan samt betalning skall vara kommissarien respektive kassören tillhanda senast den 6/9.
Använd blankett från FA:s hemsida.

Anmälan utställning: spk.utstallning@gmail.com

Avgifter för jaktprov och utställning sätts in på Pointerklubbens BG 568-4410 SPK eller Swish 1231746478.
Var noga med att skriv om det är MFK eller SPK prov på anmälan och inbetalningen.
Utlandsbetalningar: IBAN: SE1680000826440630854172 BIC: SWEDSESS

Avgifter: 600 kr för jaktprov, för utställning 150 kr för valp, champion och veteran, övriga klasser 300 kr.

Inbjudan med all info till prov & utställning finns på Pointerklubbens hemsida, klicka här!

PM till Gotland

Samling varje morgon 8.00 vid Gangvide Farm, alla partier, både MFK och SPK.
Utställningen börjar 16.00, torsdagen 21/9, även den på Gangvide Farm.

https://www.google.se/search…

Ni som inte bokat lunchpaket á 70 kr, middag torsdag 150 kr, festmiddag på lördag 350 kr, bokar det hos kickan@gangvidefarm.se eller per tel 073-1840922 senast i dag 18/9.

Mat/middag onsdag och fredag kväll bokas hos Björn Meijel på 070-6995911 eller mail bjorn.meijel@gmail.com, senast i dag kl 12.00 18/9.

Lunch kommer att hållas ute i markerna. Glöm ej vaccinationsintyg samt vatten till hundarna.

Välkommen!


MFK inbjuder till fältprov på Långtora 27-29 oktober 2017

Kommissarie
Jill Veijby, tel 0733-38 75 75, Thorolfsvägen 64, 441 782 34 Malung. E-post: mfk-langtora@outlook.com

Provledare
Lisbeth Bodén, Björnbo 160, 742 94 Östhammar. E-post: lisbethboden@outlook.com

Anmälan
Skickas till kommissarien på FA´s blankett till e-post: mfk-langtora@outlook.com
Skriv tydligt vilken eller vilka dagar anmälan gäller. Endast korrekt ifyllda blanketter + betald avgift kommer med.

Blanketter
FA:s nya Anmälningsblankett finns på FA:s hemsida och i Avance. OBS! Kopia på apportbevis skall bifogas med anmälan för ÖKL.
Kopia på stamtavla för utlandsregistrerad hund skall bifogas.

Avgift
600 kr insättes på BG 5000-9364 MFK, alt. SWISH mottagare: Mellansvenska Fågelhundsklubben nr: 123 345 60 19
Betalning från utlandet: IBAN SE52 8000 0810 5994 4434 4981. BIC SWEDSESS
Ange hundens namn och vilket prov det gäller på inbetalningen.

Sista anmälningsdag 14/10!
Senast 14 oktober SKALL BLANKETT OCH AVGIFT VARA TÄVLINGSLEDNINGEN TILLHANDA.

Du som önskar dubbelstart!
Betala in för samtliga önskade starter senast 14/10! Använda den nya blanketten och OBS! Ev. återbetalning sker endast om du angett kontonummer och bank.

Domare
Fredag: Kerstin Frändegård, Lars Thulin (skl) & Lars Olander.
Lördag: Kerstin Frändegård, Torbjörn Larsson & Ulf Johansson.
Söndag: Lars Thulin, Niklas Bodin & Magnus Stenström.

Program
Fredag: ukl, ökl & skl.
Lördag & söndag: ukl & ökl

Samling kl 8:00 på Långtora, förutom de som startar på Grönsöö (se nedan)
Är man inte på plats vid uppropet (eller meddelat sen ankomst) så går platsen vidare.
Ta med matsäck samt vatten till hunden!
OBS! Lämna hunden i bilen tills vi kommer ut i marken.

STARTLISTA Långtora finns här!
Partilistor kommer presenteras på plats.
PARTILISTA lördag Grönsöö, domare Kerstin Frändegård, finns här!

FÄRDBESKRIVNINGAR
Långtora: Klicka här!

Förläggning Långtora Hund & Jakt
Hundar ska hållas i bur på rummet! Meddela vid rumsbokningen om du vill ha rum där du får ha hund med.

Måltider
Lunch anmäles på morgonen vid uppropet á 100 kr.
Middagar fredag och lördag 250 kr för en tvårätters inklusive ett glas vin. Meddelas till zandamir@hotmail.com

Ev. begränsningar
FA:s jaktprovsregler
tillämpas.

Tillbaka till MFK's huvudmenyn


www.langtorahundochjakt.se
 
www.fagelhundar.sewww.fagelhundar.se


 www.fagelhundar.se
>>