Årsmöte för Mellansvenska Fågelhundsklubben

Stringos VP Helgen 15-16 juni 2019 på Herrfallets Camping, Arboga

Exakt dag och tid under helgen som Årsmötet kommer hållas, kommer framöver.

Karta & färdbeskrivning finns här! 
GPS: Latitud: 59,2793 Longitud: 15,9055

Motioner till Årsmötet

Senast 15 januari 2019 skall motioner vara MFK:s sekreterare tillhanda, skriftligen och behörigen undertecknad. Sekreterare; Marianne Dalunde, Tuna Prästgården, 747 93 Alunda.